Contact Us - ၵပ်းသိုပ်ႇႁဝ်းၶႃႈ။

ငိၼ်းၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း လႄႈပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ၵူႈၵေႃႉယူႇၶႃႈ ၊ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈဝႅပ်ႉသၢႆႉ (www.rathshan.com) Education | ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇတႆး ၼႆႉသေ သင်ဝႃႈမီးၶေႃႈၶႂ်ႈတွင်ႈထၢမ်ထိုင်ႁဝ်းၶႃႈၼႆၵေႃႈၸူမ်းၸိူဝ်းပႂ်ႉႁပ်ႉထွမ်ႇယူႇတႃႇသေႇၶႃႈ။

ၵပ်းသိုပ်ႇႁဝ်းၶႃႈလႆႈယူႇလၢႆတၢင်း မိူၼ်ၼင်ႇတၢင်းဢီးမဵဝ်ႊလ် (Email) ၊ မၢႆၽူၼ်းဢၼ်ပၼ်ဝႆႉၼႆႉယူႇၶႃႈ။

  info@rathshan.com

  +66 ( 0 ) 813531862

   
လႄႈ