Contact Us - ၵပ်းသိုပ်ႇႁဝ်းၶႃႈ။

ငိၼ်းၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း လႄႈပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ၵူႈၵေႃႉယူႇၶႃႈ ၊ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈဝႅပ်ႉသၢႆႉ (www.rathshan.com) Education | ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇတႆး ၼႆႉသေ သင်ဝႃႈမီးၶေႃႈၶႂ်ႈတွင်ႈထၢမ်ထိုင်ႁဝ်းၶႃႈၼႆၵေႃႈၸူမ်းၸိူဝ်းပႂ်ႉႁပ်ႉထွမ်ႇယူႇတႃႇသေႇၶႃႈ။

ၵပ်းသိုပ်ႇႁဝ်းၶႃႈလႆႈယူႇလၢႆတၢင်း မိူၼ်ၼင်ႇတၢင်းဢီးမဵဝ်ႊလ် (Email) ၊ မၢႆၽူၼ်းဢၼ်ပၼ်ဝႆႉၼႆႉယူႇၶႃႈ။

  info@rathshan.com

  +66 ( 0 ) 813531862

   
လႄႈ

လွင်ႈမိူၼ်ၵၼ် ။

Profile Pic
19 လိူၼ်သိပ်း 2020   16
Profile Pic
29 လိူၼ်ၵဝ်ႈ 2020   18
Profile Pic
29 လိူၼ်ၵဝ်ႈ 2020   58
Profile Pic
24 လိူၼ်ၵဝ်ႈ 2020   20
Profile Pic
24 လိူၼ်ၵဝ်ႈ 2020   21