About Us - ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈႁဝ်း

ႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈ ၽူႈၶဝ်ႈတူၺ်းဝႅပ်ႉသၢႆႉႁဝ်းၶႃႈၵူႈၵေႃႉလႄႈ ၸဵမ်ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်းၶဝ်ၵူႈၵေႃႉယူႇၶႃႈ။ ဢၼ်လႆႈသိုပ်ႇၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်ႁႅင်းႁဝ်းၶႃႈတေႃႇထိုင်ယၢမ်း လဵဝ် လႄႈပုၼ်ႈတႃႇမိူဝ်းၼႃႈၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်းႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ၊ ႁႂ်ႈလႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၶတ်းၸႂ် တိုတ်ႉၸၼ်ဢဝ်ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆးႁဝ်း ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေပဵင်းပိူၼ်ႈလႆႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းႁဝ်းၵူႈၵေႃႉယဝ်ႉ။

 

ႁဝ်းပဵၼ်ၽႂ်?

ၵမ်ႉၼမ်တေဢမ်ႇပႆႇပွင်ႇၸႂ်ဝႃႈႁဝ်းပဵၼ်ၽႂ်ၵႂၢမ်းၶေႃႈၼႆႉ၊ ႁဝ်းပဵၼ်ၽႂ်ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉမၼ်းပဵၼ်ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်ပၼ်သတိတူဝ်ႁဝ်းၶိုၼ်းဝႃႈ ”ယႃႇလိုမ်းတူဝ်” မိူၼ်ၼင်ႇတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၊ ၶိူဝ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၊ ၸိူဝ်းၸၢတ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လႄႈ ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝၢၼ်ႈၵိူတ်ႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈတူဝ်ၶႃႈၵေႃႈၸင်ႇလႆႈၶတ်းၸႂ်ပွင်ၵၢၼ် ၶူင်သၢင်ႈဝႅပ်ႉသၢႆႉဢၼ်ၼႆႉသေ ၽုၺ်ႇပၼ်တိုဝ်ႉတၢင်းဢၼ်မႂ်ႇ ပုၼ်ႈတႃႇၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်ၵူႈၵေႃႉ ႁႂ်ႈလႆႈၶဝ်ႈထိုင်လွင်ႈ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၵူႈတီႈ ၊ ၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်းလႆႈၼၼ်ႉ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈတေပဵၼ်သဵၼ်ႈတၢင်းမႂ်ႇဢၼ်႞ တႃႇၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်း လႄႈၽူႈသူၼ်ၸႂ်ႁၵ်ႉလိၵ်ႈလၢႆးႁဝ်းၶဝ်ယူႇၶႃႈ။

 

ဝႅပ်ႉသၢႆႉ

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈဢၼ်လႆႈၶူင်သၢင်ႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇဝႅပ်ႉသၢႆႉတႆးဢၼ်ၸိုဝ်ႈဝႃႈ (www.rathshan.com) ၼႆႉၵေႃႈ ၵွပ်ႈဝူၼ်ႉဝႃႈပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇတႆးႁဝ်းၵေႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်တေၶိုတ်းၸၼ်ႉတၼ်းပိူၼ်ႈလႆႈၼၼ်ႉ ၸင်ႇလႆႈၸႂ်ႉၸိုဝ်ႈဢၼ်ၼႆႉသေ ပွင်ႇဝႃႈ ”ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇတႆး” ၼႆၶႃႈ။

 

ၶေႃႈယိူင်းမၢႆ

ၵမ်ႉပႃႈၼမ်ယဝ်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းမိူင်ႈၸိုင်ႈတႆးဢၼ်တိုၵ်ႉမီးလွင်ႈယၢပ်ႇတႃႇႁႃတၢင်းႁူႉတၢင်းႁၼ် ႁႂ်ႈပေႃးၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈၼႂ်းၽဝၸၢတ်ႈပၢၼ်ၶဝ်ၵႂႃႇဝၼ်းဝၼ်းၼၼ်ႉ ၊ တေလႆႈႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်ပၼ်တႃႇၶဝ်? ၵႂၢပ်ႈပၢၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းၵေႃႈလႅၵ်ႈလၢႆႈၵႂႃႇဝၢႆးလိူဝ်သေဢၼ်ႁဝ်းဝူၼ်ႉဝႆႉလူးၵွၼ်ႇ ၊ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈဢိင်ၼိူဝ်းၵၢပ်ႈပၢၼ်မႂ်ႇ ၼႆႉသေ သင်ဝႃႈၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းၼိူင်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းဢွၼ်ၵၼ်သူၼ်ၸႂ်လိၵ်ႈလၢႆး မေႃႁႃတၢင်းႁူႉတၢင်းႁၼ် ဝၼ်းၼိုင်ႈတိုၼ်းတေၶိုတ်းပဵင်းပိူၼ်ႈလႆႈယူႇ။

 

ၶေႃႈယိူင်းဢၢၼ်း

ၶေႃႈယိူင်းဢၢၼ်းၶႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆး လႄႈၼွၵ်ႈမိူင်းၸိူဝ်းသူၼ်လိၵ်ႈလၢႆးတႆးလႄႈလိၵ်ႈတၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵူႈတီႈ ႁႂ်ႈလႆႈၶဝ်ႈထိုင်ၵၢၼ်ႁဵၼ်းငၢႆႈ မီးတိုဝ်ႉတၢင်းဢၼ်လီ ၶႂ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းမဵဝ်းသင်ၵေႃႈ ႁႂ်ႈလႆႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်ႈထိုင်ၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈမီးယိူင်းဢၢၼ်ၸိူင်ႉၼႆသေ တေသိုပ်ႇၶတ်းၸႂ် လႄႈပၼ်ႁႅင်းၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်ၵူႈၵေႃႉၵႂႃႇယူႇၶႃႈ။